2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rögzíti, hogy a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. E törvényi felhatalmazás alapján Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2020.(X.1.) önkormányzati rendeletében, mely az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól, az önként vállalt feladatokat az alábbiak szerint szabályozza:

4. § (1) A képviselő-testület önként vállalt feladatként gondoskodik a következő módokon:

 1. általa alapított intézmények, társulás útján vagy közalapítványi formában:
 • helyi televízió működtetéséről,
 • egyes közművelődési és sportfeladatokról,
 • szociális szakellátásról,
 • a közös hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv belső szervezeti egységeként létrehozott Közterület-felügyeleti csoport útján a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátásáról.
   
 1. általa alapított gazdasági társaság keretében:
 • egyes városüzemeltetési, városfejlesztési feladatokról,
 • egyes közművelődési feladatokról,
 • fürdő- és strandszolgáltatásról”