Jegyzői kabinet

kabinetvezető
Telefonszám: 
+36 34 588 690
Szervezeti egység Feladat Ügykörök
Jegyzői kabinet    
 • általános, időközi országgyűlési, önkormányzati és nemzetiségi választások, valamint az európai parlamenti választások előkészítése;
 • népszámlás előkészítése;
 • országos és helyi népszavazások előkészítése;
 • a képviselő-testület és a bizottságok munkájával kapcsolatos szervezési, ügyviteli, nyilvántartási, adminisztrációs feladatok;
 • képviselő-testület döntéseinek nyilvántartása;
 • nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének adminisztratív segítése;
 • kistérségi társulás tevékenységével kapcsolatos adminisztratív, technikai, szervezési feladatok ellátása;
 • városi kitüntetések adományozásának előkészítése;
 • Tata név-, illetve címerhasználat engedélyezésének előkészítése;
 • tisztségviselői, képviselői fogadóórák, lakossági fórumok szervezési feladatainak ellátása;
 • a hivatal iktatási, irattározási és selejtezési feladatainak ellátása;
 • adatvédelmi, adatkezelési feladatok
Belső ellenőrzés Ellátja
 • a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Tata Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szervek és az önkormányzat többségi befolyása alatt működő gazdasági társaságok,
 • a társulási megállapodás alapján a Tatai Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó önkormányzatok és az általuk alapított költségvetési szervek, valamint,
 • a társult önkormányzatok közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait.
 
Személyügy Ellátja az önkormányzati és hivatali foglalkoztatottakkal kapcsolatos humánpolitikai feladatokat.  

 

A kabinet tagjai:

dr. Horváth József jegyző 1. emelet 109. iroda +36 34 588 616
dr. Lantai Éva aljegyző 1. emelet 107. iroda +36 34 588 693
dr. Korencsi Melinda kabinetvezető 1. emelet 114a iroda +36 34 588 690
Rada Gáborné titkárnő 1. emelet 108. iroda +36 34 588 616
Takács Zoltán személyügyi referens 1. emelet 112. iroda +36 34 588 668
Zsebőkné Horváth Anna belső ellenőr 1. emelet 111. iroda +36 34 588 653

 

Dankó Anikó szervezési ügyintéző 1. emelet 118. iroda +36 34 588 641
Szendi Krisztián ügyintéző 1. emelet 114/a. iroda +36 34 588 680
Barassó Miklósné iktató +36 34 588 692
Hegyi Judit iktató +36 34 588 602
Némethné Kugyelka Erzsébet iktató +36 34 588 602