2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai…

Rendelet-tervezetek véleményezése

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 146/2008./V.19./ számú határozatával fogadta el a Magyary-tervet, amely VI. része. A megvalósítás útja tartalmazza város egésze bevonásának programját.

A Magyary-terv fontos célja a város demokratizálása „Ahhoz, hogy a civil szektor aktív szereplőként megjelenjen a város gyarapításában, tovább kell erősíteni a városi szintű hatékony együttműködés intézményi hátterét és az ezt működésében támogató infrastruktúrát.

A Magyary-terv civil (nonprofit) részének közvetlen „haszonélvezői” a civil szervezetek, de rajtuk keresztül a város teljes lakossága.”, melynek megvalósítását a jog eszközeivel is előmozdítjuk.
E cél érdekében alkotta meg a Képviselő-testület A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 27/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletet.

 

Az alábbi linkre kattintva olvashatja az erről szóló rendeletet.

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

 

Részlet a rendeletből:

2. A társadalmi egyeztetés szabályai

3.§

(1) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

a.) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról,
b.) a helyi adókról,
c.) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról,
d.) a kiemelkedő közérdek miatt sürgős döntésről szóló tervezeteket.

(2) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, melynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős hátrány érné.

4.§

(1) A tervezetet az azt tárgyaló képviselő-testületi ülést megelőző 14. napon 16.00 órától kell közzétenni Tata Város hivatalos honlapján a véleményezésre kialakított oldalon, a tervezet a képviselő-testületi ülést megelőző 7. nap 12.00 óráig véleményezhető.

(2) A vélemények a regisztrációt követően, a felhasználók neve alatt mindenki számára hozzáférhető módon jelennek meg a honlapon.

(3) A névvel, e-mail címmel regisztrált felhasználó részéről a regisztráció tényével a személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

(4) A beérkező vélemények nem tartalmazhatnak jó erkölcsbe ütköző, becsület csorbítására, jó hírnév megsértésére alkalmas kifejezést. Ennek biztosítása érdekében a vélemények – szükség esetén – moderálásra kerülnek.

(5) Nem kell figyelembe venni azt a véleményt, mely nem illeszkedik a tervezet tárgyához vagy név nélküli.

(6) A beérkezett véleményekről az előterjesztő összegzést készít, mely tartalmazza a figyelembe vett észrevételeket, illetve a vélemény figyelmen kívül hagyásának indokait. Az erről szóló dokumentumot a honlapon a képviselő-testületi ülést megelőző 24.00 óráig közzé kell tenni.

5.§

(1) A vélemény hagyományos módon írásban, papíralapon is megküldhető.

(2) A helyi közösségek széles körét érintő tervezettel kapcsolatos vélemények közvetlen megismerése érdekében lakossági fórum szervezhető. A lakossági fórumon elhangzottak összefoglalóját a honlapon közzé kell tenni.

(3) A tervezetről szóló döntést követő 3 hónap elteltével az e rendelet szerint közzétett dokumentumok eltávolításra, a papíron beküldött vélemények megsemmisítésre kerülnek.

 

Hogyan élhet véleményezési jogával?

A honlapra való bejelentkezés után "Új hozzászólás"t küldhet az Ön által véleményezni kivánt rendelethez.

Ha még nem rendelkezik belépési azonosítóval, akkor regisztrálnia kell magát a honlapon, amit ide kattintva megtehet.

Rendeletek

Határozatok

Képviselő-testület nyilvános üléseinek jegyzőkönyvei