Elektronikus ügyintézés

 

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.évi CCXXII. törvény alapján 2018. január 1-jétől lehetőségük van ügyeiket a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban elektronikusan intézni.

Felhívom figyelmüket, hogy a törvény alapján az ügyfélként eljáró

  • gazdálkodó szervezet valamint az ügyfél jogi képviselője köteles az elektronikus ügyintézésre.
  • természetes személy ügyfeleink részére a törvény jogosultságot biztosít az elektronikus ügyintézésre. Eszerint lehetőségük van ügyeik intézése során ügyintézési cselekményeiket elektronikus úton végezni, valamint nyilatkozataikat elektronikus úton megtenni. Az elektronikus ügyintézés feltétele az ügyfélkapus jogosultsággal való rendelkezés. (https://magyarorszag.hu/)

Hivatalunkban lehetőség van az E-önkormányzat (https://ohp-20.asp.lgov.hu/) portálon keresztül közvetlenül is ügyet indítani az alábbi ügytípusokban (adóügyek, kereskedelmi ügyek, szálláshelyszolgáltatás, valamint anyakönyvi kivonat iránti kérelem).

Az E-önkormányzat portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.

Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók:

  • Önkormányzat-kereső
  • Űrlapok kitöltése beküldés nélkül

Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:

  • Elektronikus űrlap beküldése
  • Mentett űrlapok elérése és megnyitása
  • Ügykövetés
  • Adóegyenleg-lekérdezés
  • Adóbevallási információk lekérdezése
  • Saját önkormányzatok listája

Az E-önkormányzat portálra történő belépést követően Tata Város Önkormányzatát kell megjelölni, azon belül választható ki az intézni kívánt ügycsoport.
 

Az online ügyintézéshez a felhasználónak rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azonosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel, vagy részleges kódú telefonos azonosítással), értesítési tárhellyel, valamint nem lehet tiltott az Elektronikus ügyintézésre vonatkozó alap rendelkezése a Rendelkezési Nyilvántartásban (https://rendelkezes.gov.hu/). Ezek mellett az első belépéskor a KAÜ1 azonosítást követően el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF).

Hivatalunkban egyéb ügyekben, az általános elektronikus ügyintézés az E-papír szolgáltatás keretében történik (https://epapir.gov.hu/). Amennyiben Tata Város Önkormányzatának vagy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnak kívánnak beadványt benyújtani, a fent megjelölt E-papír felületen az ügyfélkapus bejelentkezést követően a Témacsoport és az Ügytípus kiválasztása után Tata Város Önkormányzat címzettet kell kiválasztani. A Tatai Közös Önkormányzat kirendeltségeihez (Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Neszmély) intézett beadványok esetében az érintett önkormányzatot szükséges címzettként feltüntetni.

Helyi adó befizetése esetén a közlemény rovatban a féléves értesítésen szereplő azonosító számot kell feltüntetni. A helyi adó befizetésére szolgáló számlaszámokról az adougy oldalon tájékozódhat.

Illetékfizetési kötelezettség esetén természetes személy ügyfeleink jogosultak az ügyintézésért fizetendő eljárási illetéket elektronikus úton megfizetni. Gazdálkodó szervezet ügyfél az önkormányzat előtti ügye során köteles az illetéket elektronikus úton megfizetni.

Az eljárási illeték Tata Város Önkormányzat Takarékbanknál vezetett 50440016-10028643 számú számlájára fizethető meg. Kérjük, hogy az átutalási megbízás közlemény rovatában szíveskedjen az ügyfél nevét, az ügy típusát, valamint – amennyiben az rendelkezésére áll – az ügy iktatószámát feltüntetni.

Bírósági ügyekben közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél (K01), valamint jegyző birtokvédelmi határozata megváltoztatására irányuló keresetlevél (P26) elektronikus úton történő benyújtására van lehetőség.

Megnevezés Űrlap
Perkapu
 
Önkormányzati közigazgatási perekben kereset benyújtása (K01) TATAKOH_k01.jar
Birtokvédelmi perekben kereset benyújtása (P26) TATAKOH_p26.jar

E-ügyintézési szabályzatok