Humánszolgáltatási Iroda

Bálint Anita

irodavezető
1. emelet 119. iroda
Telefonszám: 
588-662

 

Csicsainé Rischl Anna

irodavezető-helyettes
Földszint 1. iroda
Telefonszám: 
588-688

 

Vargáné Boda Anikó

ügyintéző
Földszint 16. iroda
Telefonszám: 
588-694

 

Az iroda szolgáltatásai:

   Igazgatási és szociális feladatok

Szociális ellátások:

Az ellátások megállapítása az ügyfél kérelmére, Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) rendelete alapján történik.

Szociális ellátások igénylésénél szükséges a kérelmező vagyoni helyzetének vizsgálata.

Zsikai Krisztina szociális ügyintéző Földszint 2. iroda 588-638

Igazgatási feladatok:

Bondor Violetta ügyintéző 1. emelet 113. iroda 588-617
dr. Hermann Zoltán ügyintéző fsz. 3. iroda 588-686
Herczog Alexandra szociális ügyintéző 1. emelet 113. iroda 588-637
Kocsis Ildikó anyakönyv-vezető 1. emelet 110. iroda 588-642
Vadász Áron igazgatási ügyintéző fsz. 3. iroda 588-676

   Intézményfelügyelet

Az iroda szervezeti egysége látja el az önkormányzat és a kistérség intézményeinek szakmai felügyeletét, ellenőrzését és koordinálását. Az intézmény-felügyeleti csoportnál egy referens, valamint egy humánszolgáltatási ügyintéző dolgozik. A referens a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális feladatok ellátásáért felel. Az iroda felügyeli az önkormányzati intézményeket, bölcsődét, óvodákat, könyvtárat, múzeumot, a közoktatási gyermekjóléti feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezeteket, a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást végző orvosokat, a város egészségügyi alapellátó intézményét a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézményt, valamint tartja a kapcsolatot a Szent Borbála Kórház Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézetével.

Szintén az iroda felügyeletével működnek a városi szociális alapszolgáltatások, valamint Szociális Alapellátó Intézmény, valamint a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona. A feladatok jelentős része kistérségi feladatellátást és koordinációt igényel. Szintén felügyelete alá tartozik – mint kulturális és közművelődési feladatokat ellátó önkormányzati cég – a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., valamint az általa ellátott közfeladatok.

Az intézményfelügyelet készíti elő a pályázati alapok kiírását, felügyeli a támogatások felhasználását, intézi az ösztöndíjakat (Öveges, Szorgalmas diák, Sportösztöndíj, Bursa Hungarica), valamint a tanulók közlekedési támogatását, civil és egyéb szervezetek támogatásait.

Az iroda készíti elő a képviselő-testület humánszolgáltatási feladatokat érintő előterjesztéseit és végrehajtja a testületi és a bizottsági döntéseket.

Izsáki Zsuzsanna humánszolgáltatási ügyintéző fsz. 17. iroda 588-664
Németh Mariann intézményi referens Földszint 17. iroda 588-660
Ősz Tibor intézményi referens fsz. 17. iroda 588-663

Esélyegyenlőségi Program