Polgármesteri kabinet

polgármester
1. emelet 101c. iroda
Telefonszám: 
+ 36 34 588 611
Szervezeti egység Feladat Ügykörök
Polgármesteri kabinet Főépítészi, településképi feladatok  Tata város épített környezetének megőrzése érdekében a városi építészeti örökség területi védelemének meghatározása,a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása. Településképi konzultáció
Településképi véleményezési eljárás
Településképi bejelentési eljárás
A településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárás
Tájékoztatás nyújtása a helyi építési szabályzat és az annak mellékletét képező szabályozási terv előírások kapcsán.
Helyi építészeti örökség védetté nyilvánításával és megszüntetésével, valamint a a védelem biztosításával kapcsolatos feladatok
Nemzetközi kapcsolatok Nemzetközi, elsősorban testvérvárosi kapcsolatok ápolása, rendezvények megszervezése  
Társadalmi kapcsolatok    
Sport- és ifjúsági feladatok    
Közbiztonsági feladatok katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladatok ellátása, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladatokban közreműködés  A polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait;
A polgármester a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésre és gyakorlatra osztja be;
A polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai iránymutatása mellett irányítja a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenységet;
A polgármester szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását;

 

Ábrahám Ágnes Barbara kommunikációs referens 1. emelet 101. iroda +36 34 588 678
Jenei Márta titkárnő 1. emelet 101. iroda +36 34 588 611
Kamarás Dorottya főépítész 2. emelet 210. iroda +36 34 588 619
Osgyáni Zsuzsanna nemzetközi referens 1. emelet 120. iroda +36 34 588 661