Integrált Településfejlesztési Stratégia - lakossági véleményeket várnak

A Belügyminisztérium a „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektje keretében szakértői támogatást nyújt a magyarországi járásszékhely, kis-és középvárosok önkormányzatai számára az Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk (ITS), településfejlesztési koncepciójuk elkészítéséhez.

Bár Tatának van Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS), a készítése óta eltelt idő, az azóta felhalmozódott tapasztalatok, valamint a megváltozott jogszabályi környezet miatt célszerű a felülvizsgálata, ehhez nyújt kitűnő lehetőséget a Belügyminisztérium városfejlesztési-tervezési projektje, melynek keretében több mint 150 kis- és középvárosnak újulhat meg a városfejlesztési stratégiája. Ez azt jelenti, hogy a minisztérium szakmai-anyagi segítséget nyújt a városoknak a koncepciójuk elkészítéséhez. Tata is kiválasztásra került a projektben. Az ITS-eket a jogszabályoknak megfelelően dolgozzák ki, ugyanakkor maximálisan figyelembe veszik az érintett város sajátosságait és igényeit. Az ITS projekt most segítséget nyújthat abban, hogy új célokat tűzzünk ki magunk elé, új álmokat szőjünk. Az ITS társadalmi egyeztetésre szánt anyaga megtalálható a http://magyaryterv.etata.hu/its/ weboldalon. Véleményeiket, észrevételeiket a foepitesz@tata.hu e-mail címre várjuk, határidő: 2015. június 19.