e-Papír szolgáltatás alkalmazása

Ügyleírás:

Általános célú elektronikus kérelem űrlap, amely rövid elnevezése az e-Papír szolgáltatás. Az e-Papír szolgáltatás egy díjmentes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton köti össze az ügyfélkapuval rendelkező felhasználókat a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) alapján az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Az Eüsztv. alapján a helyi önkormányzatok kötelesek az elektronikus ügyintézés lehetőségét biztosítani. Az e-papír szolgáltatás az elektronikus ügyintézés egyszerű ügyintézési módja, lényegében a papíralapú szabad szöveges küldemény elektronikus változatának megfelelő szolgáltatás. Az e-Papír minden hitelesen azonosított felhasználó számára elérhető. 2018. január 1. naptól az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az e-Papír szolgáltatás útján előterjesztett beadványok fogadását, ha az adott ügytípus elektronikus űrlappal nem támogatott. A szolgáltatás kizárólag akkor vehető igénybe, ha az a jogszabály nem zárja ki, így például a kötelező személyes megjelenés esetén.

Az e-Papír alkalmazás feltétele: Az e-Papír szolgáltatás igénybevételének Ügyfélkapu regisztráció a feltétele. Amennyiben még nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, úgy az alábbi linken talál ezzel kapcsolatosan segítséget: http://ugyfelkapu.gov.hu
Az e-Papír szolgáltatás címe:

http://epapir.gov.hu

Ügyintézés határideje és díja:

Az ügyintézési határidő az e Papír az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az ePapír benyújtással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára – jogszabályi kivételektől eltekintve - díj, illeték és költségmentes. Ahol jogszabály illetékfizetési kötelezettséget is előír, úgy az adózó az eljárási illetéket az adóhatóság megfelelő számlájára utalással teljesíti.

Alkalmazott jogszabályok:
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
  • Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm.rendelet.