Fogd meg a kezem!

Szorosabb városi szintű összefogás a gyermekek védelme érdekében

A gyermekvédelem és a gyermekjóléti szolgáltatások jogszabályi előírásokon túli (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) megvalósítása érdekében az idén egyeztető fórumokat szerveztünk a gyermekekkel kapcsolatban álló civil szervezetekkel és a rendőrséggel. Ezeken a szakmai egyeztető fórumokon – az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatokon túl – javaslatok születtek az egyéb gyermek – és ifjúságjóléti szolgáltatások biztosítására (családi napközi, családok átmeneti otthona, fiatalok életkezdésének támogatása). Napjainkban az ifjúságot érintő legégetőbb probléma a kábítószer-fogyasztás. Ennek megakadályozása érdekében Kábítószer Egyeztető Fórumot működtetünk, és felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel. Az elterelés – elsősorban az alkalmi drogfogyasztókat érintő – 2006 óta folyamatosan működő szolgáltatás. Az elterelés lehetőséget biztosít a „megtévedt” alkalmi drogfogyasztók számára a büntetés elkerülésére, erre a Btk. 2003. évi II. törvénnyel történt módosítása óta van alternatíva. A KEF a Családsegítő Szolgálattal és a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen 2004 óta szervez tábort, mely az önkormányzat balatonszepezdi üdülőjében az idén is megrendezésre került. A KEF által működtetett droginformációs iroda naprakész ismeretekkel szolgál az érdeklődők számára. Ugyan a segítségkérés még mindig kényes téma, ennek ellenére az idén sok szülő személyesen kereste fel az irodát, és kért tanácsot gyermeke számára. A telefonon felvilágosítást kérők száma több volt a személyes „megkeresőknél.” 2008. december 3-án a KEF – jeles előadók által is megtisztelt – városi drogkonferenciát szervezett. Várhatóan december végéig elkészül a város ifjúsági honlapja, melynek célja, hogy a fiatalok egy helyen megtalálják az őket érdeklő ismereteket. A honlap része a drogprevenció is, erről számos információt találhatnak a fiatalok és a felnőttek egyaránt. A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet által meghirdetett őszi képzésen a KEF tagjai is részt vettek.