Jó szóval oktass!

A helytörténet tantárgy elindítása az általános iskolák felső tagozatán

Tata város közoktatási intézkedési terve alapján Tata általános iskoláinak felső tagozatán szakkör formájában elindult a helytörténet oktatása a 2007-2008-as tanévben. Az idén elkészült a helytörténeti tantárgy tanterve és annak lektorálása. Ez lehetővé teszi a jövő évben helytörténeti tankönyv és munkafüzet elkészíttetését és kiadását. Ebben az évben az érdeklődő diákok továbbra is szakkör formájában vehettek részt a város részletesebb megismertetését célzó oktatáson. Az általános iskolák visszajelzései alapján a fiatalok szívesen tanulnak városunk történetéről. Az elsősorban felső tagozatosokat érintő oktatás keretében az érdeklődők tanulással egybekötött kirándulásokon vehetnek részt, melynek költségeit az önkormányzat magára vállalta. Egyes tatai általános iskolák már megkezdték a helytörténet tanrendbe való beépítését. Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel. A helytörténet oktatást a jövőben is szeretnénk fenntartani, „Ki tud többet Tatáról?” címmel tervezzük vetélkedők rendezését, ahol a résztvevő diákok értékes nyereményekért versenghetnek majd.

Óvodapedagógia szakmai együttműködés és szakmai bázis létrehozása

Az önkormányzat 2007. november 27-én együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdon lévő Illyés Gyula Főiskolai Karának főigazgatójával. A nyilatkozatban vállaltuk, hogy városunkban szakmai módszertani bázisközpontot hozunk létre annak érdekében, hogy a főiskolai hallgatók szakmai gyakorlati helyszínét biztosítsuk. A főiskola ígéretet tett helytörténet– és honismeret tantárgy beindítására óvodapedagógus– és tanító képzésben. Továbbá vállalta kihelyezett, akkreditált pedagógus-továbbképzések tartását városunkban. Az együttműködési szándéknyilatkozat aláírását megelőzően, 2007. októberében a főiskola három tanára a tatai óvodavezetőkkel közösen tekintette meg, hogyan szőhető bele Mátyás király életútja mindennapi tevékenységeikbe. A találkozóról a Tatai TV összeállítást készített. A kapcsolat élő bizonyítékai az alábbi események: 2008. január 11-én, a Polgármesteri Hivatalban „Honismeret, hagyományismeret az óvodában, az általános iskolában és a pedagógusképzésben” címmel előadást tartottak az Illyés Gyula Főiskolai Kar oktatói (dr. Várady Zoltán, dr. Bús Imre, dr. Kolontári Attila), melyen részt vettek a városban dolgozó, téma iránt érdeklődő pedagógusok. 2008. március 15-én a Piros Óvoda Nyitnikék csoportjának „Toborzó” című előadására meghívást kapott a szekszárdi Illyés Gyula Főiskolai Kar képviselője is. A rendezvény keretein belül az érdeklődők megtekinthették Hardi Andrásné, nyugdíjas óvónő „Toborzó csuhéfigurákkal” című kiállítását. 2008. május 10-én tartották a Piros Óvoda Zöld Napját. A megnyitón dr. Várady Zoltán, az Illyés Gyula Főiskola tanszékvezetője köszöntötte a résztvevőket. 2008 tavaszán Gira Tamásné óvodavezető főiskolai hallgatóknak tartott előadást „Múlt és hagyományismeret” címmel, ennek keretében a Piros Óvodát is bemutatta.