Játszani is engedj!

A Keszthelyi utcai játszótér komfortossá tétele

A Keszthelyi utcai, kerítéssel határolt és legtöbb eszközzel ellátott, az EU szabványoknak megfelelő játszótér városunk egyik legnépszerűbb, gyermekek és szüleik által leggyakrabban látogatott területe. Ennek okán – elsősorban lakossági kérésre – felmerült a játszótér komfortossá tételének szükségessége. 2008 tavaszán ivókutat és egy őszig üzemelő mobil mellékhelyiséget helyeztünk ki a játszótéren. Emellett sor került a játszóvár elöregedett faelemeinek cseréjére, pótlására is. Összegezzük a tapasztalatokat, majd a következő évben az igények alapján újra biztosítjuk a mobil mellékhelyiséget.

A tatai Cimbora Klub megszervezése és működtetése

A televízióból ismert Cimbora műsor által ihletett és országos méretűvé terebélyesedett klubhálózathoz való csatlakozás segítségével az önkormányzat az olvasás szépségét újra felfedezteti a gyermekekkel. A program keretében szervezett rendezvények által lehetővé válik az iskolán kívüli, a szabadidő hasznos eltöltését célzó, kulturális rendezvényeken való részvétel. A Cimbora Klub célcsoportjai az 5-7. évfolyamos tanulók, a programok szervezésére a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kapott megbízást. A tatai Cimbora Klub hivatalosan 2008. február 28-án alakult. Az alapító tagok létszáma  felnőttekkel együtt 50 fő, vezetőjük Márkusné Sinkó Ildikó. Lévén, hogy az idei év a reneszánsz jegyében telik, a programok szervezését is ez a szempont motiválta.
A 2008-ban alakuló klub előkészítéseként képességek szerinti feladatlapok kitöltésével a Városi Könyvtár vetélkedőt szervezett Bonfini: Mátyás király lustái címmel. Az Aranykacsa mondához kapcsolódó feladattal a tataiak figyelmét felhívták erre a helyi vonatkozású történetre, ami azóta számos városi rendezvényen újra és újra megjelent. 2008. február 28-án került sor a Cimbora Klub vetélkedővel egybekötött megalakulásra  2008. április 3-án, a tóparton, a „Cimbora” hársfa ültetésével párhuzamosan elhelyeztük a Cs. Kiss Ernő által faragott – azóta vandál pusztítók áldozatául esett – Cimbora jelvényt. A „ceremónián” sor került a Cimbora tagsági kártyák kiosztására is. A reneszánsz korszak jellemző állásainak „betöltésére” a könyvtár „Álláspályázat Mátyás király udvarába” címmel játékos pályázatírásra ösztönözte a gyermekeket, az érdeklődők kézműves foglalkozásokon elsajátíthatták a tarsoly, szütyő, diadém és gyűrűkészítés „tudományát”. 2008. március 30-án 32 fő a Reneszánsz évhez kapcsolódó kiránduláson vehetett részt, melyet a Budapesti Történeti Múzeumba és az Országos Széchenyi Könyvtárba szerveztek. 2008. május 11-én, Veszprémben, a Gizella-napok keretében Tata is bemutatkozott
Az idei évben – a felsorolt programok mellett – a tatai diákok többsége országos levelezős mese vetélkedőn vett részt. A 2008. november 25-én, a budai Várban rendezett országos döntőbe csapatunk bejutott III. helyezést ért el.
A Cimbora Klub alapító tagjai fényképes Cimbora-igazolványt kaptak, melynek felmutatásával a Lampion dekoráció és Cécó Kézimunka és Rövidáru boltban, a Praktika Kelléktárban, a Fess Méteráruban, az Agora könyvesboltban és a Fényes Üzletház Könyvesboltjában kedvezménnyel vásárolhatnak. 
A Cimbora Klub rendezvényeiről rendszeres híradás jelenik meg a Tatai Televízióban, a helyi újságokban, valamint a saját készítésű lapban, a CsimborasSzóban. A kirándulásokról, rendezvényekről, programokról készült fényképek megtekinthetők a gyerekkönyvtár honlapján(www.gyerekkonyvtar.extra.hu), a galériában.

Városi gyermeknap Tata Város Önkormányzata szervezésében

Ez év elején merült fel először, hogy hagyománnyá kell tenni a gyermeknap önkormányzat általi rendezését. A korábbi években ezt a feladatot rendszerint valamely magáncég látta el.  A jövőben az önkormányzat városi intézményekkel közösen  kívánja megrendezni a gyermeknapot. 2008-ban e feladathoz a tatai óvodák közreműködését kértük. Köszönettel tartozunk intézményeinknek, amiért  segítségünkre voltak a  programok megszervezésében. A jövő nemzedékének boldogsága a hétköznapokon és  ünnepeken egyaránt fontos számunkra, így a következőkben mindig változatosan, nekik szólóan tervezzük és szervezzük majd ezeket a rendezvényeket. A 2008-as programban szerepeltek kézműves – és sportfoglalkozások egyaránt: selyemfestés, nemezelés, gyöngyfűzés, baba – és tarisznyakészítés, íjászat. Az érdeklődők megtekinthették a Geszti Óvoda óvodapedagógusainak „Mátyás király és az igazmondó juhász” című előadását. A Piros Óvoda nevelői pedig bábjátékkal kedveskedtek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyermeknapi rendezvényre kilátogatók a Tatai Celőkék íjászbemutatóját is megcsodálhatták. A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósult meg a Kuny Domokos Megyei Múzeumban a „Gyermekvilág – képek a Visegrádi országokból” című fotókiállítás és könyvbemutató. A programokon való részvétel minden látogató számára ingyenes volt. A jövőben színesebb, tartalmasabb gyermeknapi rendezvényeket tervezünk és ehhez az óvodák, iskolák ötleteire is számítunk.