Polgármesterek Szövetsége

A települési önkormányzatok kulcsszerepet töltenek be a klímaváltozás csökkentésében. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint fele a városokban és a városok által keletkezik, valamint a népesség 80 %-a városokban él és dolgozik, és az energia 80 %-át ott használják fel.

A polgárokhoz legközelebb álló helyi önkormányzatok vannak ideális helyzetben ahhoz, hogy megértsék aggodalmaikat. Emellett átfogó módon foglalkozhatnak a kihívásokkal, lehetővé téve a közérdek és a magánérdek összehangolását és a fenntartható energia beillesztését a mindenre kiterjedő helyi célok közé, legyen az az alternatív energia kifejlesztése, hatékonyabb energiafelhasználás vagy magatartásbeli változások.

A települési önkormányzatoknak ezért vezető szerepet kell vállalniuk a fenntartható energiapolitikák végrehajtásában; el kell ismerni és támogatni kell az erőfeszítéseiket. A Polgármesterek Szövetsége az Európai Bizottság ambiciózus kezdeményezése, melynek keretében Európa úttörő városai vezető szerepet tölthetnek be a klímaváltozás mérséklésében az intelligens fenntartható energiapolitikák végrehajtásával, amellyel helyben stabil munkahelyeket hozhatnak létre, javíthatják a polgárok életminőségét és foglalkozhatnak lényeges szociális kérdésekkel.

Az aláírók hivatalos kötelezettségvállalásai konkrét intézkedésekben és projektekben öltenek testet. Az aláíró városok vállalják, hogy akcióikról beszámolókat készítenek és tudomásul veszik, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri a cselekvési terveik végrehajtását. Azt is elfogadták, hogy vállalásaik nem teljesítése esetén szövetségbeli tagságuk megszűnik.

A városok vállalják, hogy e feladatok végrehajtásához elegendő emberi erőforrást biztosítanak, földrajzi területükön mobilizálják a társadalmat, hogy vegyenek részt az intézkedési terv végrehajtásában, beleértve a helyi energianapok megszervezését és a kapcsolatépítést más városokkal.