Halljunk minden hangot!

A városi diákönkormányzat működési szabályainak, hatásköreinek megállapítása

2005 februárjában az akkori képviselő-testület törölte a Városi Diákönkormányzat működéséről szóló korábbi határozatát, ezért a diákság képviselőiből álló testület szokásjogi alapon működött. A szervezet legitimitásának erősítése és a helyzet tisztázása érdekében szükséges volt szabályozni a Diákönkormányzat működésére és jogosultságaira vonatkozó kérdéseket. A Gyermekbarát város egyik alappillére a felnőttek és gyerekek közötti hatékony kommunikáció elősegítése, ezért szükséges, hogy bizonyos kapcsolattartási formák rögzítésre kerüljenek. Az idén – hosszas előkészítő munka és egyeztetés után – elkészült a dokumentum. Tata Város Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadták a helyi iskolák diákönkormányzatai, melyet a polgármesteri hivatal dísztermében – ünnepélyes keretek között – aláírtak az oktatási intézmények igazgatói, valamint az iskolák diákönkormányzatainak vezetői. A 2008. május 25-én, a „Konferencia a gyermekek jogairól és jó(l)létéről” tartott kétnapos, nemzetközi testvérvárosi konferencián a szerződést érvényesítette aláírásával Michl József polgármester és Balázsfalvi Balázs diákpolgármester.

A 6-12 éves gyerekek véleményének megismerése érdekében a képviselő-testület 2008. november 20-án, a Városi Bíróság épületében diák-közmeghallgatást tartott. A különleges rendezvényre való felkészülést egy előzetesen kitöltendő kérdőív előzte meg. A közmeghallgatáson a gyerekek tájékoztatást kaptak az őket érintő döntésekről. A diákok által feltett kérdésekre a képviselő-testület jelen lévő tagjai válaszoltak. Terveink szerint a jövőben a Városi Diákönkormányzat vezetője meghívást kap a képviselő-testület üléseire, valamint azokra a bizottsági ülésekre, melyeknek napirendjén a gyermekeket érintő várospolitikai téma szerepel. Kezdeményezzük, hogy a jövőben a képviselő-testület kijelölt tagja folyamatosan tájékoztassa a TAVIDÖK-öt a nagyobb horderejű várospolitikai ügyekről, eseményekről. A 6-12 éves gyermekek véleményének megismerése érdekében hagyománnyá kívánjuk tenni félévente a diák-közmeghallgatás tartását.

Foglalkozások tartása a 6-18 éves korosztály tagjai számára gyermekjogi és általános emberi jogi kérdésekről

Az Európa Tanács „Compass” és „Compasito” címmel két olyan kézikönyvet is kibocsátott, amely gyermekjogi és emberi jogi kérdések fiatalok, illetve gyermekek számára  non-formális keretek között történő oktatásra szolgáló foglalkozás-terveket tartalmaz. Az idei évre vonatkozó tervünk az volt, hogy ezen kézikönyvek módszertanát követve önkéntesekből álló foglalkozás-vezetőkkel a fiatalok számára ember – és gyermekjogi képzés valósuljon meg. Erre sor került 2008 első felében a Talentum Gimnáziumban, a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolában, valamint a Városi Diákönkormányzat egyik összejövetelén. A gyermekek jogairól és jóllétéről 2008 májusában tartott konferencia keretében az Amnesty International magyarországi szervezete tartott – bemutató jelleggel – az ET Compass és Compasito című kézikönyvei alapján a gyermekeknek , illetve fiataloknak szóló emberi jogi képzést angol és magyar nyelven. A tatai gimnazisták mindkét foglalkozáson részt vettek. Az emberi és gyermekjogokról szóló képzés a 2008-2009-es tanév első félévében az Amnesty International magyarországi szervezetével együttműködésben folytatódott – nagyjából havi rendszerességgel –  három tatai iskolában. A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolában, a Pápai Református Gimnázium Tatai Gimnáziumában, valamint a Kőkúti Iskola Fazekas Utcai tagintézményében eddig 3-3 alkalommal tartott a szervezet másfél órás emberi jogi képzést. A résztvevők interaktív foglalkozás keretében ismerkedhettek meg – az általános bevezetés és emberi jogi kérdések tisztázása mellett – a nőket érintő erőszak, valamint az etnikai diszkrimináció problémájával, illetve a lelkiismereti, politikai foglyok helyzetével, az oktatáshoz való jog szabadságával. A képzésen a helyzetleíráson túl esetelemzés zajlott, a diákok pedig szerepjátékok során tapasztalhatták meg az oktatáshoz való jog jelentőségét és a cselekvési lehetőségekről beszélgettek. Az eddigi visszajelzések alapján mind a diákok, mind a tanárok hasznosnak és érdekesnek tartják a programot. A fiatalok részéről óriási az érdeklődés, hiszen társadalmi kérdésekről beszélgethetnek, vitatkozhatnak az iskola falain belül. A tanév első felében – a tervek szerint – két további alkalommal kerül sor emberi jogi kérdésekről szóló képzésre három tatai osztály részére.

Helyi televíziós műsorblokk létrehozása havonta 30 percben, óvodás kortól 18 éves korig gyermekek és fiatalok közreműködésével.

Az idén tervbe vettük és a Tatai Televízió segítségével sikerült megvalósítanunk a fiataloknak szóló műsorblokk elindítását. A Süss fel Nap – Kölyökmagazin létrehozására azért volt szükség, mert a helyi televízió műsoraiban – a műsorstruktúrából és a szerkesztési elvből adódóan  - többnyire csak felnőtt megszólalókon keresztül értesülhetnek a nézők a városban történt eseményekről, az intézményekben folyó oktató-nevelő munkáról még abban az esetben is, amikor gyerekekről van szó.

A Kölyökmagazin lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek szemszögéből lássuk és értsük az eseményeket. Erre eddig 12 alkalommal került sor. A Tatai Televízió munkatársai bölcsődék, óvodák, iskolák rendezvényein, ünnepségein, sportvetélkedőin, családi délutánokon, sportegyesületek edzésein, délutáni elfoglaltságok alkalmával, táncházakban, játszóházakban beszélgetnek a gyerekekkel, bemutatva a város gyermekprogramjainak sokszínűségét. A gyerek-műsorvezetők számára lehetőség nyílik arra, hogy kipróbálhassák magukat a kamera előtt. A visszajelzések szerint a Süss fel Nap a bölcsődés, óvodás, iskolás korosztály, de még a szülők körében is rendkívül népszerű. Fontosnak tartjuk, hogy az ajánlókban, bemutatókban, plakátokon, kiadványokban népszerűsítsük a magazint.

Oldalak